Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 6-8 września, 7-9 września oraz 8-10 września 2021 roku zorganizowało szkolenie pt. „Kooperacja rolników szansą rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021. W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów
i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbyło się w Domu Wczasowym „U Kuspra” w Zakopanem.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie – Żegoty w dniach 14-16, 16-18 i 21-23 czerwca 2021 roku zorganizowało szkolenie pt. „Zrzeszanie się  rolników szansą  na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Kooperacja rolników szansą rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli. Trzydniowe, bezpłatne szkolenia odbędą się na Podhalu w województwie małopolskim, w terminie: 6-8 września lub 7-9 września lub 8-10 września 2021 roku.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Wspólne przedsięwzięcia rolników ukierunkowane na wzrost dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli w terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe, bezpłatne szkolenia odbędą się na Podhalu w województwie małopolskim, w terminie: 13-15 września,  14-16 września  oraz 15-17 września 2021 roku.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w 2021 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika, zaś w przypadku półkolonii w kwocie 375 zł na uczestnika.