ksow2018mlp

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieInstytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Stowarzyszenie jest partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie  Oddział w Krakowie w projektach realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.