Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w 2019 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika, zaś w przypadku półkolonii w kwocie 375 zł na uczestnika.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w roku 2019 organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowiska został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej".

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego wspólnie z CDR O/Kraków w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"