Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność  w związku z realizacją projektu pt. ,,Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2022-2023, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminie: 19-21  września, 20-22 września,  21-23 września oraz 26-28 września 2022 roku.

 logotypy2

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego.

Projekt ten ma się przyczynić do stworzenia w świadomości odbiorców operacji wizji wielofunkcyjnego, zrównoważonego, przyjaznego środowisku  rozwoju polskiej  wsi, która będzie miejscem  atrakcyjnym do życia i pracy, poprzez wzrost dochodów i stwarzanie warunków na wsi sprzyjającym pozostawaniu na tych terenach. Działania związane z realizacją projektu pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności przez uczniów szkół rolniczych, nauczycieli z zakresu wspólnych działań rolników, przedsiębiorczości oraz pozyskiwania dodatkowych dochodów w gospodarstwie rolnym.

Podmioty, szkoły rolnicze, chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny 503 879 401. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, transport i wizyty studyjne drugiego dnia szkolenia.

 

Do pobrania:


Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow