Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 13-15 września, 14-16 września oraz 15-17 września 2021 roku zorganizowało szkolenie pt. „Wspólne przedsięwzięcia rolników ukierunkowane na wzrost dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021. W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbyło się w Domu Wczasowym „U Kuspra” w Zakopanem.

 

lodzkie ue czb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in.: Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnie Producentów „Gazdowie”, Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, czy Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia.

W ramach projektu została również wydana broszura opisujące dobre praktyki działań zrzeszających rolników. Broszura została przekazana w formie elektronicznej dla wszystkich uczestników projektu. Możliwa jest również do pobrania na naszej stornie internetowej, klikając w link o nazwie broszury: „Wspólne przedsięwzięcia rolników ukierunkowane na wzrost dochodowości gospodarstw rolnych”.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie - Żegoty,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

  • Do pobrania broszura

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ksow logo poziom