Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 17-19 września, 21-23 września oraz 24-26 września 2020 roku zorganizowało trzy szkolenie pt. „Zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w kontekście wspólnych działań rolników”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

logotypy ksow lod

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujny. Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbyło się w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem.

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in.: Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnie Producentów „Gazdowie, Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, czy Sądecką Grupę Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow logo poziom

W ramach projektu powstała broszura - do pobrania TUTAJ