Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 28-30 września, 1-3 października oraz 5-7 października 2020 roku zorganizowało trzy szkolenia pt. „Wspólne działania rolników na obszarach wiejskich szansą na zwiększenie dochodowości w rolnictwie”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

logotypy ksow maz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Trzydniowe bezpłatne szkolenie odbyło się w Domu Wczasowym U Kuspra w Zakopanem.

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z prawnymi i organizacyjnymi aspektami wspólnych działań rolników, takimi jak: Grupy Producentów Rolnych, spółdzielnie czy Działanie Współpraca. Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny, prezentujący w praktyce działania wspólne rolników. Uczestnicy odwiedzili m.in.: Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnie Producentów „Gazdowie, Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, czy Sądecką Grupę Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki. Przykłady te przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążących do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodowego i prywatnego. Trzeciego dnia uczestnicy ponownie mieli okazję zapoznać się z innymi przykładami wspólnych działań rolników, m.in. RHD, kooperatywy spożywcze, sprzedaż bezpośrednia.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż nasion,  Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow logo poziom

W ramach projektu powstała broszura - do pobrania TUTAJ