Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w roku 2019 organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowiska został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

 

Zimowisko, jak każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Wypoczynek odbywa się w miejscu, które podczas zimowiska cieszy się największym zainteresowaniem – w Zakopanem. To tam, w odpowiednio przygotowanych na przyjęcie dzieci ośrodkach wypoczynkowych, przebywają nasi podopieczni. Miejsca te, ze względu na wyjątkowy mikroklimat, sprzyjają spędzaniu czasu na powietrzu i organizowaniu licznych atrakcji.

Oprócz najważniejszego – bliskości polskich gór - ośrodki, w których realizujemy nasze wyjazdy posiadają rozbudowaną bazę rekreacyjną (m.in. świetlice, sale gier i zabaw, boiska, place zabaw), z której mogą korzystać dzieci. Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich,  które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

"Wypoczynek zimowy w formie turnusów w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika."