Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność organizuje w roku 2022 wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dniach 26 września – 2 października 2021 roku zorganizowało wyjazd studyjny pt. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Operacja pn. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy” mająca na celu ukazanie mieszkańcom obszarów wiejskich, poprzez wizyty studyjne,alternatywnych zajęć, przynoszącym ich dochody finansowe.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą publikacją, powstałą dzięki zrealizowanemu w dniach 26 września – 2 października 2021 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa wyjazdowi studyjnemu pt. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy”. 

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 13-15 września, 14-16 września oraz 15-17 września 2021 roku zorganizowało szkolenie pt. „Wspólne przedsięwzięcia rolników ukierunkowane na wzrost dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021. W szkoleniu wraz z wyjazdem studyjnym, udział wzięło 75 przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbyło się w Domu Wczasowym „U Kuspra” w Zakopanem.