Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność  w związku z realizacją projektu pt. ,,Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2022-2023, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminie: 19-21  września, 20-22 września,  21-23 września oraz 26-28 września 2022 roku.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja  i Współczesność w związku z realizacją projektu pt. „Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się na terenie południowej części województwa małopolskiego w terminie: 5-7 września, 6-8 września  i 7-9 września 2022 roku.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w 2022 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność organizuje w roku 2022 wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w dniach 26 września – 2 października 2021 roku zorganizowało wyjazd studyjny pt. „Działalność lokalnych społeczności w aspekcie turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.