Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w roku 2019 organizuje wypoczynek zimowy w formie zimowiska. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie zimowiska został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych krajów Europy Wschodniej".

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną z wyjazdu studyjnego realizowanego wspólnie z CDR O/Kraków w ramach projektu „Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady.