Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w 2021 roku organizuje wypoczynek letni w formie kolonii i półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej w formie kolonii został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika, zaś w przypadku półkolonii w kwocie 375 zł na uczestnika.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty w związku z realizacją projektu pt. „Zrzeszanie się  rolników szansą  na dywersyfikację dochodowości gospodarstw rolnych”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021, zaprasza do udziału w szkoleniach połączonych z wyjazdem studyjnym przedstawicieli szkół rolniczych, uczniów, nauczycieli. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w Zakopanem – DW u Kuspra w terminie: 14-16 czerwca, 16-18 czerwca oraz 21-23 czerwca 2021 roku.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w roku 2021 organizuje wypoczynek zimowy w formie półkolonii. W organizowanym przez CETiW wypoczynku zimowym będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 28-30 września, 1-3 października oraz 5-7 października 2020 roku zorganizowało trzy szkolenia pt. „Wspólne działania rolników na obszarach wiejskich szansą na zwiększenie dochodowości w rolnictwie”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w dniach 17-19 września, 21-23 września oraz 24-26 września 2020 roku zorganizowało trzy szkolenie pt. „Zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych w kontekście wspólnych działań rolników”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.